preload

Tổng hợp cập nhật tính năng Getfly

19/05/2024

- Cập nhật tính năng
24,556 lượt xem

Với mong muốn giúp khách hàng thuận tiện trong việc tiếp cận và tìm kiếm những thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi bản tổng hợp cập nhật tinh năng Getfly. Bản tổng hợp này sẽ được update liên tục, khách hàng vui lòng truy cập và click vào từng link bên dưới để tìm hiểu chi tiết nội dung từng bản cập nhật

Với mong muốn giúp khách hàng thuận tiện trong việc tiếp cận và tìm kiếm những thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi bản tổng hợp cập nhật tinh năng Getfly. Bản tổng hợp này sẽ được Update liên tục, khách hàng vui lòng truy cập và click vào từng link bên dưới để tìm hiểu chi tiết nội dung từng bản cập nhật!

1. Cập nhật ngày 17.07.2018

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2063842727276545/

2. Cập nhật ngày 06.09.2018

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2111549602505857/

3. Cập nhật ngày 27.09.2018

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2123176008009883/

4. Cập nhật ngày 17.10.2018

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2134407980220019/

5. Cập nhật ngày 26.10.2018

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2139944482999702/

6. Cập nhật ngày 20.2.2019

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2217733781887438/

7.  Cập nhật ngày 04.04.2019

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2245140392480110/

8. Cập nhật ngày 25.04.2019

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2259632247697591/

9. Cập nhật ngày 04.05.2019 (Version 4.3.058)

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2265934440400705/

10. Cập nhật ngày 31.05.2019 (Version 4.3.060)

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2285404628453686/

10. Cập nhật ngày 26.06.2019 (Version 4.3.061 - 4.3.062)

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2305769406417208/

11Cập nhật ngày 12.07.2019 (Version 4.3.063)

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2317313995262749/

12Cập nhật ngày 23.07.2019 (Version 4.3.064)

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2327256897601792/

13Cập nhật ngày 16.08.2019 (Version 4.3.065)

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2342384762755672/

14Cập nhật ngày 30.08.2019 (Version 4.3.066)

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2352585201735628/

15Cập nhật ngày 12.09.2019 (Version 4.3.067)

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2362659524061529/

16Cập nhật ngày 26.09.2019 (Version 4.3.068)

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2373818006279014/

17Cập nhật ngày 01.11.2019 (Version 4.4.0)

https://www.facebook.com/getfly/posts/2481667705252139?__tn__=-R

18Cập nhật ngày 18.11.2019 (Version 4.4.1)

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2423179888009492/

19Cập nhật ngày 25.11.2019 (Version 4.4.2)

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2439071473087000/

20Cập nhật ngày 18.12.2019 (Version 4.4.3)

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2453548978305916/

20Cập nhật ngày 02.01.2020 (Version 4.4.4)

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2469496813377799/

20Cập nhật ngày 17.02.2020 (Version 4.4.5+ 4.4.7)

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2511193152541498/

21Cập nhật ngày 03.03.2020 (Version 4.4.8)

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2524118224582324/

21Cập nhật ngày 03.03.2020 (Version 4.4.9)

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2535077843486362/

21Cập nhật ngày 24.04.2020 (Version 4.4.10+11)

https://www.facebook.com/getfly/posts/2950317238387181

22Cập nhật ngày 11.05.2020 (Version 4.4.12)

https://www.facebook.com/getfly/posts/2992843324134572

23Cập nhật ngày 28.05.2020 (Version 4.4.13)

https://www.facebook.com/getfly/posts/3035875509831353

24Cập nhật ngày 15.06.2020 (Version 4.4.014 - Giao diện cũ + Version 5.000 - Giao diện Getfly 4.0)

https://www.facebook.com/getfly/posts/3078497258902511

25Cập nhật ngày 06.07.2020 (Version 4.4.015 - Giao diện cũ + Version 5.001 - Giao diện Getfly 4.0)

https://www.facebook.com/getfly/posts/3127048860714017

26Cập nhật ngày 16.07.2020 (Version 4.4.016 - Giao diện cũ + Version 5.002 - Giao diện Getfly 4.0)

https://www.facebook.com/getfly/posts/3161284397290463

27Cập nhật ngày 25/8/2020 (Version 4.4.017 - Giao diện cũ + Version 5.003 - Giao diện Getfly 4.0)

https://www.facebook.com/getfly/posts/3286535754765326

28Cập nhật ngày 10/09/2020 (Version 5.004  - Giao diện Getfly 4.0)

https://www.facebook.com/getfly/posts/3335937056491862 

29Cập nhật ngày 21/09/2020 (Version 4.4.019 - Giao diện cũ + Version 5.005 - Giao diện Getfly 4.0)

https://www.facebook.com/getfly/posts/3371743586244542

30Cập nhật ngày 27/10/2020 (Version 5.006 - Giao diện Getfly 4.0)

https://www.facebook.com/getfly/posts/3477267649025468

31Cập nhật ngày 04/11/2020 (Version 5.007 + 5.008 - Giao diện Getfly 4.0)

https://www.facebook.com/getfly/posts/3499369843481915

32Cập nhật ngày 21/11/2020 (Version 5.009 + 5.010 - Giao diện Getfly 4.0)

https://www.facebook.com/getfly/posts/3543741915711374

33Cập nhật ngày 08/12/2020 (Version 5.011 - Giao diện Getfly 4.0)

https://www.facebook.com/getfly/posts/3591635450922020

34. Cập nhật ngày 16/12/2020 (Version 5.012 - Giao diện Getfly 4.0)

https://www.facebook.com/getfly/posts/3611948405557391

35. Cập nhật ngày 25/03/2021 (Version 5.013 - Version 5.014 - Giao diện Getfly 4.0)

https://www.facebook.com/getfly/posts/3872440686174827

36. Cập nhật ngày 31/03/2021 (Version 5.016 - Giao diện Getfly 4.0)

https://www.facebook.com/getfly/posts/3890517941033768

37. Cập nhật ngày 08/04/2021 (Version 5.017+ 5.018 + 5.019 - Giao diện Getfly 4.0)

https://www.facebook.com/getfly/posts/3916102401808655

37. Cập nhật ngày 27/04/2021 (Version 5.020 - Giao diện Getfly 4.0)

https://www.facebook.com/getfly/posts/3958383887580506

38. Cập nhật ngày 17/05/2021 (Version 5.021 - Giao diện Getfly 4.0)

https://www.facebook.com/getfly/posts/4010841179001443

39. Cập nhật ngày 26/05/2021 (Version 5.022 - Giao diện Getfly 4.0)

https://www.facebook.com/getfly/posts/4052156191536608

40. Cập nhật ngày 09/06/2021 (Version 5.023 - Giao diện Getfly 4.0)

https://www.facebook.com/getfly/posts/4095610533857840

41. Cập nhật tính năng Version 5.024 - Giao diện Getfly 4.0

https://www.facebook.com/getfly/posts/4138021049616788

42. Cập nhật tính năng Version 5.025 - Giao diện Getfly 4.0

https://www.facebook.com/getfly/posts/4174402825978610

43. Cập nhật tính năng Version 5.026 - Giao diện Getfly 4.0

https://www.facebook.com/getfly/posts/4231675893584636

44. Cập nhật tính năng Version 5.027 - Giao diện Getfly 4.0

https://getfly.vn/goc-bao-chitin-getfly/cap-nhat-tinh-nang/ban-tin-cap-nhat-tinh-nang-moi-giao-dien-getfly-40-version-5027

44. Cập nhật tính năng Version 5.028 - Giao diện Getfly 4.0

https://bit.ly/3grNAz3

45. Cập nhật tính năng Version Version 5.0.29 - Giao diện Getfly 4.0

https://getfly.vn/goc-bao-chitin-getfly/cap-nhat-tinh-nang/ban-tin-cap-nhat-tinh-nang-moi-giao-dien-getfly-40-version-5029-n1503.html

46. Cập nhật tính năng Version Version 5.0.30 - Giao diện Getfly 4.0

https://getfly.vn/goc-bao-chitin-getfly/cap-nhat-tinh-nang/ban-tin-cap-nhat-tinh-nang-moi-giao-dien-getfly-40-version-5030-n1510.html

47. Cập nhật tính năng Version Version 5.1.1 + 5.1.2 - Giao diện Getfly 4.0

https://getfly.vn/goc-bao-chitin-getfly/cap-nhat-tinh-nang/ban-tin-cap-nhat-tinh-nang-moi-giao-dien-getfly-40-version-511-512-n1520.html

48. Cập nhật tính năng Version Version  5.1.3 + 5.1.4 - Giao diện Getfly 4.0

https://getfly.vn/goc-bao-chitin-getfly/cap-nhat-tinh-nang/ban-tin-cap-nhat-tinh-nang-moi-giao-dien-getfly-40-version-513-514-n1530.html

49. Cập nhật tính năng Version Version 5.1.5 + 5.1.6 + 5.17 - Giao diện Getfly 4.0

https://getfly.vn/goc-bao-chitin-getfly/cap-nhat-tinh-nang/ban-tin-cap-nhat-tinh-nang-moi-giao-dien-getfly-40-version-515-516-517-n1535.html

50. Cập nhật tính năng Version Version 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 - Giao diện Getfly 4.0

https://getfly.vn/goc-bao-chitin-getfly/cap-nhat-tinh-nang/ban-tin-cap-nhat-tinh-nang-moi-giao-dien-getfly-40-version-515-516-517-n1535.html

51. Cập nhật tính năng Version Version 5.1.8 + 5.1.9 + 5.10 - Giao diện Getfly 4.0

https://getfly.vn/goc-bao-chitin-getfly/cap-nhat-tinh-nang/ban-tin-cap-nhat-tinh-nang-moi-giao-dien-getfly-40-version-519-5110-n1555.html

52. Cập nhật tính năng Version Version 5.1.11  - Giao diện Getfly 4.0

https://getfly.vn/goc-bao-chitin-getfly/cap-nhat-tinh-nang/ban-tin-cap-nhat-tinh-nang-moi-giao-dien-getfly-40-version-5111-n1568.html

53. Cập nhật tính năng Version Version 5.1.12  - Giao diện Getfly 4.0

https://getfly.vn/goc-bao-chitin-getfly/cap-nhat-tinh-nang/ban-tin-cap-nhat-tinh-nang-moi-giao-dien-getfly-40-version-5112-n1579.html

54. Cập nhật tính năng Version Version 5.1.13- Giao diện Getfly 4.0

https://getfly.vn/goc-bao-chitin-getfly/cap-nhat-tinh-nang/ban-tin-cap-nhat-tinh-nang-moi-giao-dien-getfly-40-version-5113-n1587.html

54. Cập nhật tính năng Version Version 5.1.14 + 5.1.15 + 5.1.16 - Giao diện Getfly 4.0

https://getfly.vn/goc-bao-chitin-getfly/cap-nhat-tinh-nang/ban-tin-cap-nhat-tinh-nang-moi-giao-dien-getfly-40-version-5115-5116-n1598.html

55. Cập nhật tính năng Version Version 5.1.17+ 5.1.18 - Giao diện Getfly 4.0

https://getfly.vn/goc-bao-chitin-getfly/cap-nhat-tinh-nang/ban-tin-cap-nhat-tinh-nang-moi-giao-dien-getfly-40-version-5117-5118-n1617.html?

56. Cập nhật tính năng Version Version 5.1.19- Giao diện Getfly 4.0

https://getfly.vn/goc-bao-chitin-getfly/cap-nhat-tinh-nang/ban-tin-cap-nhat-tinh-nang-moi-giao-dien-getfly-40-version-5119-n1638.html

57. Cập nhật tính năng Version Version 5.1.20- Giao diện Getfly 4.0

https://getfly.vn/goc-bao-chitin-getfly/cap-nhat-tinh-nang/ban-tin-cap-nhat-tinh-nang-moi-giao-dien-getfly-40-version-5120-n1677.html

58. Cập nhật tính năng Version Version 5.1.21- Giao diện Getfly 4.0

https://getfly.vn/goc-bao-chitin-getfly/cap-nhat-tinh-nang/ban-tin-cap-nhat-tinh-nang-moi-giao-dien-getfly-40-version-5121-n1685.html

59. Cập nhật tính năng Version Version 5.1.22 - Giao diện Getfly 4.0

https://getfly.vn/goc-bao-chitin-getfly/cap-nhat-tinh-nang/ban-tin-cap-nhat-tinh-nang-moi-giao-dien-getfly-40-version-5122-n1707.html

60. Cập nhật tính năng Version Version 5.1.23 +5.1.24 - Giao diện Getfly 4.0

https://getfly.vn/goc-bao-chitin-getfly/cap-nhat-tinh-nang/cap-nhat-tinh-nang-giao-dien-40-version-5123-5124-n1725.html

70. Cập nhật tính năng Version Version 5.1.25 đên 5.1.28 - Giao diện Getfly 4.0

https://getfly.vn/goc-bao-chitin-getfly/cap-nhat-tinh-nang/cap-nhat-tinh-nang-moi-giao-dien-getfly-40-version-5125-den-5128-n1733.html

71. Cập nhật tính năng mới giao diện Getfly 4.0: Version 5.1.29 đến 5.1.32

https://getfly.vn/goc-bao-chitin-getfly/cap-nhat-tinh-nang/cap-nhat-tinh-nang-moi-giao-dien-getfly-40-version-5129-den-5132-n1738.html

72. Cập nhật tính năng mới giao diện Getfly 4.0: Version 5.1.38 - Version 5.1.39

https://getfly.vn/tin-getfly/ban-cap-nhat-tinh-nang-version-5138-version-5139-n1748.html

73. Cập nhật tính năng mới giao diện Getfly 4.0: Version 5.1.41

https://getfly.vn/tin-getfly/ban-cap-nhat-tinh-nang-moi-phien-ban-version-5141-n1753.html

74. Cập nhật tính năng mới giao diện Getfly 4.0: Version 5.1.42

https://getfly.vn/goc-bao-chitin-getfly/thong-bao/ban-cap-nhat-he-thong-ngay-23082023-version-5142-n1755.html

75. Cập nhật tính năng mới giao diện Getfly 4.0: Version 5.1.43

https://getfly.vn/goc-bao-chitin-getfly/thong-bao/cap-nhat-tinh-nang-moi-version-5.1.43-n1761.html

76. Cập nhật tính năng mới giao diện Getfly 4.0: Version 5.1.44 + 5.1.45

https://getfly.vn/goc-bao-chitin-getfly/thong-bao/ban-cap-nhat-he-thong-ngay-version-5144-5145-n1767.html

77. Cập nhật tính năng mới giao diện Getfly 4.0: Version 5.1.46 + 5.1.47

https://getfly.vn/goc-bao-chitin-getfly/cap-nhat-tinh-nang/ban-cap-nhat-he-thong-version-5146-5147-n1775.html

78. Cập nhật tính năng mới giao diện Getfly 4.0: Version 5.1.48 + 5.1.49

https://getfly.vn/goc-bao-chitin-getfly/cap-nhat-tinh-nang/ban-cap-nhat-he-thong-version-5148-5149-n1776.html

79. Cập nhật tính năng mới giao diện Getfly 4.0: Version 5.1.50 + 5.1.51

https://getfly.vn/goc-bao-chitin-getfly/cap-nhat-tinh-nang/ban-cap-nhat-he-thong-ngay-version-5150-5151-n1784.html

80. Cập nhật tính năng mới giao diện Getfly 4.0: Version 5.1.52 + 5.1.53

https://getfly.vn/goc-bao-chitin-getfly/cap-nhat-tinh-nang/ban-cap-nhat-he-thong-version-5152-5153-n1783.html

81. Cập nhật tính năng mới giao diện Getfly 4.0: Version 5.1.54 + 5.1.55

https://getfly.vn/goc-bao-chitin-getfly/cap-nhat-tinh-nang/ban-cap-nhat-he-thong-version-5154-5155-n1787.html

82. Cập nhật tính năng mới giao diện Getfly 4.0: Version 5.1.56

https://getfly.vn/goc-bao-chitin-getfly/cap-nhat-tinh-nang/ban-cap-nhat-he-thong-version-5156-n1788.html

83. Bản cập nhật hệ thống G Version 6.2403 - Version 6.2404 - Cập nhật tính năng 4.0

https://getfly.vn/goc-bao-chitin-getfly/cap-nhat-tinh-nang/ban-cap-nhat-he-thong-g-version-6.2403-6.2404-n1789.html

84. Cập nhật tính năng mới giao diện Getfly 4.0: Version 5.1.58

https://getfly.vn/goc-bao-chitin-getfly/cap-nhat-tinh-nang/ban-cap-nhat-he-thong-version-5.1.58-n1791.html

85. Cập nhật tính năng mới giao diện Getfly 4.0: Version 5.1.60

https://getfly.vn/goc-bao-chitin-getfly/cap-nhat-tinh-nang/ban-cap-nhat-he-thong-version-5.1.60-n1799.html

86. Cập nhật tính năng mới giao diện Version 5.1.61 và G - version ngày 11/04/2024

https://getfly.vn/goc-bao-chitin-getfly/cap-nhat-tinh-nang/ban-cap-nhat-he-thong-version-5.1.60-n1799.html

 

Trải nghiệm giải pháp

quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt

Trải nghiệm thử

Hotline 24/7: (024) 6262 7662