preload

Giao tiếp nội bộ “liên phòng ban” nhanh chóng và bảo mật

Giao tiếp trao đổi thông tin nội bộ là hoạt động đặc biệt quan trọng trong doanh nghiệp để đảm bảo năng lực làm việc nhóm và thông tin được đồng nhất từ người này sang người khác, từ phòng ban này sang phòng ban khác. Getfly cung cấp các chức năng hỗ trợ việc giao tiếp nội bộ được an toàn, bảo mật.

 • Tìm kiếm trao đổi ngay với nhân sự tại phòng ban người dùng cần;
 • Có thể gửi tài liệu nội bộ, được lưu trữ ngay trên hệ thống phần mềm hoàn toàn bảo mật;
 • Giao tiếp 1-1, giao tiếp nhóm, lưu trữ lịch sử trao đổi theo dòng thời gian.
Trải nghiệm thử

Giao tiếp nội bộ “liên phòng ban” nhanh chóng và bảo mật

Trao đổi nhóm với tính năng “Thư nội bộ”

Mọi hoạt động giao tiếp liên phòng ban diễn ra nhanh chóng, tránh bị “bỏ lỡ” các thông tin trao đổi quan trọng. Thông báo trực tiếp các thông tin nội bộ tới nhân sự mong muốn, không cần qua nhiều cấp:

 • Tạo nhóm chat theo các dự án chia sẻ thông tin, tài liệu;

 • Cho phép lựa chọn nhân sự tham gia nhóm trao đổi;

 • Người được tag tên nhanh chóng được hệ thống gửi thông báo “quan trọng”;

 • Xác nhận thông tin để tăng tương tác khi truyền tải thông tin.

Chat trực tuyến 1:1, bảo mật tuyệt đối các thông tin trao đổi

Getfly CRM giúp bạn bảo mật thông tin trao đổi đến tối đa và chọn trực tiếp nhân sự cần trao đổi trong công ty. 

 • Tìm kiếm nhân sự dễ dàng trong nội bộ doanh nghiệp;

 • Gửi, nhận và trao đổi file công việc dễ dàng, nhanh chóng;

 •  Lưu trữ thông tin trao đổi, tìm kiếm nhanh các cuộc hội thoại trong quá khứ.

 

Trao đổi trực tiếp trên khách hàng tăng hiệu quả trao đổi thông tin chăm sóc khách hàng

Thông tin lịch sử giao dịch của khách hàng là đặc biệt quan trọng với các bộ phận liên quan đến hoạt động chăm sóc như kinh doanh, dịch vụ sau bán. Nếu thông tin được truyền tải nhanh chóng, chính xác tại thời điểm phát sinh thì hoạt động chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp sẽ đặc biệt hiệu quả. Việc cung cấp cho doanh nghiệp không gian trao đổi chung ngay trên khách hàng giúp thông tin được nhất quán, đồng nhất.

 • Doanh nghiệp dễ dàng tương tác và hoạt động phối hợp các phòng ban đồng nhất, chính xác nhằm chăm sóc khách hàng được tốt nhất;

 • Tag nhanh nhân viên liên quan vào xử lý vấn đề của khách hàng;

 • Ghi nhân toàn bộ lịch sử trao đổi và dễ dàng tìm kiếm trao đổi trước đó;

 • Các bộ phận chia sẻ thông tin ghi nhận được khi trao đổi với khách hàng để nhân viên tiếp nhận sau cùng có thể nắm rõ toàn bộ chân dung, nhu cầu của khác. Từ đó, đưa ra được kịch bản chăm sóc tối ưu nhất. Giúp nhân viên sales chốt đơn nhanh chóng.

 

Thông báo về sự hiện diện của người chat: online, offline

Trao đổi nội bộ như một mạng xã hội thu nhỏ trong doanh nghiệp. Mỗi nhân viên khi truy cập vào hệ thống chat đều hiển thị trạng thái online - offline để những cá nhân khác trong nội bộ biết và trao đổi công việc dễ dàng hơn.

Ngoài ra, phần thông tin của mỗi cá nhân đều được hiển thị đầy đủ: ảnh đại diện, chức vụ, phòng ban, máy nhánh nội bộ của họ. Điều này giúp ích cho việc tìm kiếm thông tin và giao tiếp nội bộ.

Trải nghiệm giải pháp

quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt

Trải nghiệm thử

Hotline 24/7: (024) 6262 7662