back-to-topTOP
Gọi
Một số thuật ngữ trong CRM
12 March 2016
Một số thuật ngữ trong CRM

Sau đây là một số thuật ngữ trong CRM bạn sẽ gặp phải khi bạn sử dụng CRM hay các tài liệu CRM bằng tiếng Anh. Với GetFly CRM, mọi…

Quản lý & chăm sóc khách hàng

Tăng hiệu suất làm việc & Tự động hóa doanh nghiệp