preload

Về chúng tôi

04-11-2015

- Về chúng tôi

Quản lý quan hệ khách hàng trong kinh doanh là một nhiệm vụ khó khăn nhưng nó mang lại lợi ích rất to lớn cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên tr...

04-11-2015

- Về chúng tôi

10 điều bạn cần biết về CRM khi bạn bắt đầu tìm hiểu và khảo sát các giải pháp CRM cho công ty.

13-10-2015

- Về chúng tôi

CRM khởi nguyên từ ý tưởng giúp các doanh nghiệp sử dụng nguồn lực (nhân lực và công nghệ) để hiểu thấu đáo về thái độ và thói quen của khác...

26-03-2015

- Về chúng tôi

1. Giải pháp Getfly CRM Có thể được cài đặt như thế nào ? 2. Tôi có thể bán lại Mã nguồn này không? 3. Làm cách nào tôi cài đặt phần mềm?...

Trải nghiệm giải pháp

quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt

Trải nghiệm thử

Hotline 24/7: (024) 6262 7662