preload

Thiết lập và quản lý chính sách bán hàng dễ dàng với Getfly CRM

Getfly giúp quản lý các chương trình ưu đãi, chăm sóc sau bán khoa học, chi tiết toàn diện. Tính năng này chính là phương pháp hiệu quả để tăng cường quan hệ với khách hàng và nâng cao hiệu suất bán hàng của doanh nghiệp. Gia tăng trải nghiệm của khách hàng, nâng cao hiệu quả chăm sóc khác hàng với việc quản lý chính sách giá, tặng quà, tích điểm. Với màn hình quản lý đơn giản, dễ sử dụng bạn có thể làm quen với hệ thống nhanh chóng nhất. Giảm thiểu tối đa sai sót trong chương trình chăm sóc khách hàng. Đồng thời tiết kiệm thời gian trong quá trình bán hàng, không tồn nhiều công sức, nhân lực traning lại chính sách bán cho nhân viên mới.
Trải nghiệm thử

Thiết lập và quản lý chính sách bán hàng dễ dàng với Getfly CRM

Dễ dàng quản lý và điều chỉnh chính sách giá

  • Tại màn hình quản lý chính sách giá bạn có thể dễ dàng quản lý toàn bộ các ưu đãi giá đã tạo: tên, thời gian áp dụng, tình trạng, người tạo,...

  • Tạo mới ưu đãi giá mới: thêm chính sách giá với các trường thông tin đơn giản. CRM thông minh cho phép bạn áp dụng chiết khấu (%) áp dụng đối với sản phẩm cụ thể, khách hàng/nhóm khách hàng của nhân viên cụ thể/ toàn bộ nhân viên.

  • Nếu vẫn chưa quen sử dụng hệ thống hoặc đơn giản là muốn đồng bộ thông tin lên CRM. Getfly tạo bản mẫu file excel để bạn có thể tải lên hệ thống chính sách giá.

Giúp bạn tiết kiệm thời gian, tự động trong việc chăm sóc khách hàng. Chỉ cần khách mua hàng sẽ tự động được áp dụng chính sách chiết khấu ưu đãi cho sản phẩm.

Chính sách tặng quà thông minh với Getfly CRM

  • Tương tự với màn hình quản lý của chính sách giá, trang chính sách tặng quà cũng trình bày các trường thông tin logic và dễ nhìn nhất.

  • Khi thêm chương trình tặng quà mới, bạn có thể dễ dàng thêm ngày bắt đầu, ngày kết thúc, áp dụng cho khách hàng/ nhóm khách hàng và các sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm cụ thể. Ngoài ra bạn có thể thêm phần ghi chú cụ thể hơn về chính sách mới tạo này.

Chính sách tích điểm

  • Cũng giống như 2 chính sách tặng quà và giá thì chính sách tích điểm có màn hình tổng quan tương tự. Dễ nhìn, dễ đánh giá với các trường thông tin trình bày logic.

  • Việc tạo mới chính sách tích điểm cũng tương tự với chính sách tặng quà. Điều này giúp giảm thiểu các thao tác cần nhớ cho nhân viên khi thực hiện trên hệ thống CRM.

  • Nếu vẫn chưa quen sử dụng hệ thống hoặc đơn giản là muốn đồng bộ thông tin lên CRM. Getfly tạo bản mẫu file excel để bạn có thể dễ dàng tải lên hệ thống chính sách tích điểm.

  • Ngoài ra, với tính năng tích điểm bạn có thể tải file excell toàn bộ các chính sách tích điểm đã tạo về máy tính chỉ với một click đơn giản. 

Khi khách hàng/ nhóm khách hàng khi mua một sản phẩm bất kì trong chính sách tích điểm đã tạo sẽ được hệ thống tự động tích thêm điểm.

Quy trình đơn giản, giúp bạn thành thạo sử dụng hệ thống nhanh chóng. Tạo mới với các trường thông tin đơn giản, ngắn gọn. Giúp tiết kiệm thời gian, gia tăng hiệu xuất công việc. Tự động hóa trong hoạt động chăm sóc khách hàng. Điều này sẽ làm cho trải nghiệm khách hàng được nâng cao, từ đó cải thiện tỷ lệ chuyển đổi cho doanh nghiệp.

Trải nghiệm giải pháp

quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt

Trải nghiệm thử

Hotline 24/7: (024) 6262 7662