Gọi

Phân chia lợi nhuận

Thành quả của nhân viên, được chia ở trên từng đơn hàng
"Không sợ nhiều, không sợ ít, chỉ sợ không công bằng"

Có thể bạn quan tâm

Bán hàng

Đơn giản rõ ràng

Marketing

Tự động hóa - Chuyên nghiệp hóa

Chăm sóc khách hàng

Bám sát từng khách hàng

Dành cho khách hàng

Cộng đồng GetFly
Clip hướng dẫn GetFly
Câu hỏi thường gặp

Quản lý & chăm sóc khách hàng

Tăng hiệu suất làm việc & Tự động hóa doanh nghiệp