Hotline 24/7: HN:(024) 6262 7662

CÁC TÍNH NĂNG MỞ RỘNG

Tính năng social CRM

Hệ thống xây dựng quy trình tương tác với khách hàng trên mạng xã hội bằng cách thu thập thông tin, hành vi, tương tác của người dùng, từ đó đưa ra các giải pháp, chiến lược marketing phù hợp giúp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng

Tính năng automation marketing

Getfly CRM cho phép bạn chủ động quản lý toàn bộ kênh Marketing từ Facebook, Website, các site vệ tinh đến việc gửi email đến gọi điện thoại trực tiếp đều trỏ về CRM. Marketing Automation kết hợp với khả năng phân tích chuyên sâu từ CRM, hệ thống quản trị leads, analytics và các hệ thống khác để tạo ra một nền tảng duy nhất.

Tính năng đo lường chỉ số KPI

KPI là chỉ số đánh giá thực hiện công việc, là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu cụ thể nhằm phản ánh hiệu quả hoạt động của cá nhân hoặc các bộ phận trong doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để đo lường KPI cho doanh nghiệp hiệu quả và chính xác nhất?

Tính năng quản lý đơn hàng

Module đơn hàng của phần mềm Getfly CRM là nơi quản lý tất cả các đơn hàng của doanh nghiệp trên CRM bao gồm cả việc tạo đơn hàng, theo dõi công nợ đơn hàng và duyệt đơn hàng.

Tính năng quản lý kho

Phần Kho vận của Getfly CRM sẽ hỗ trợ chủ doanh nghiệp quản lý xuất nhập tồn kho hàng hóa trên cùng một hệ thống CRM, giúp cho kế toán hoặc bộ phận quản lý kho tiết kiệm thời gian và công sức thay vì làm theo trên excel hoặc sổ sách quản lý kho như cách truyền thống.

Getfly CRM

Quản Lý Và Chăm Sóc Khách Hàng Toàn Diện

Tăng hiệu suất làm việc và Tự động hóa doanh nghiệp