preload

Kỹ năng quản trị

Nhiều năm gặp lại những người ngày trước bạn từng quen biết và học cùng giờ đây đã có người thành công chức nhà nước, người làm chủ doanh nghiệp … và lại có người thất bá...

Công thức “40 - 20 - 10 - 5” được hiểu là trình bày vấn đề của bạn trong 40 từ, rút ngắn nó lại còn 20 từ, sau đó là 10, rồi 5 để tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân vấn đề. Tổ c...

Người làm sếp muốn giỏi chắc chắn phải giỏi thuật lãnh đạo để từ "tề gia" trước mà thành "bình thiên hạ" sau.

GetFly CRM - Nhân sự gắn bó với công ty là điều mà hầu hết, thậm chí có thể nói là bất cứ chủ doanh nghiệp, tổ chức nào cũng mong muốn. Công ty nào càng có nhiều nhân sự...

[GetFly.vn]: Cái sai của nhiều doanh nghiệp Việt là không chú trọng thiết lập và duy trì kỷ luật ngay từ đầu khi thành lập công ty và khi tuyển người mới vào. Đến khi ngư...

[GetFly.vn]: Tào Tháo là nhà chính trị quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Tuy người đời thường lấy tên ông để mô tả cho sự dối trá, vô liêm sỉ...

Hãy xây dựng môi trường công ty để nhân viên coi nhau như gia đình. 1 tập thể công ty mạnh là quyết định cho sự thành công của công ty đó

Một tổ chức muốn thành công, nên kết hợp phẩm chất của 1 người Thinker tới 99% và một người Doer tới 99%.

Trải nghiệm giải pháp

quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cho SMEs Việt

Trải nghiệm thử

Hotline 24/7: (024) 6262 7662